Chả mực Phú Quốc

Chả mực Phú Hải (Loại I)

Chả mực Phú Hải (Loại I)

On Sale -110.52631578947 380.000 420.000

Chả mực Phú Hải Loại I được giã từ các con mực mai tươi, ngon nhất có trọng lượng từ 1-2con//kg. Được sản xuất với quy trình một triều đảm bảo và có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP; nguyên liệu mực mai tươi ngon, tự nhiên đảm bảo sức khỏe cho khách hàng
Chả mực Phú Hải - Loại Đặc biệt

Chả mực Phú Hải - Loại Đặc biệt

On Sale -107.14285714286 420.000 450.000

Chả mực Phú Hải Loại Đặc biệt được giã từ các con mực mai tươi, ngon nhất có trọng lượng từ 3-4con//kg. Được sản xuất với quy trình một triều đảm bảo và có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP; nguyên liệu mực mai tươi ngon, tự nhiên đảm bảo sức khỏe cho khách hàng
Chả mực Phú Hải - Loại Thượng hạng

Chả mực Phú Hải - Loại Thượng hạng

On Sale -109.09090909091 550.000 600.000

Chả mực Phú Hải Loại Thượng hạng được giã từ thân (không dùng râu và rìa) con mực mai tươi, ngon nhất có trọng lượng từ 3-4con//kg. Được sản xuất với quy trình một triều đảm bảo và có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP; nguyên liệu mực mai tươi ngon, tự nhiên đảm bảo sức khỏe cho khách hàng