Chả mực Phú Hải (Loại I)

Giá bán: 420.000 đ 440.000 đ
Trạng thái: Còn hàng

Chả mực Phú Hải Loại I được giã từ các con mực mai tươi, ngon nhất có trọng lượng từ 1-2con//kg. Được sản xuất với quy trình một triều đảm bảo và có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP; nguyên liệu mực mai tươi ngon, tự nhiên đảm bảo sức khỏe cho khách hàng