Hải sản ăn liền

Mực rim me

Mực rim me

On Sale -116.66666666667 60.000 70.000

Mực xé giòn

Mực xé giòn

On Sale -112.5 80.000 90.000

Mực xé xợi

Mực xé xợi

On Sale -112.5 80.000 90.000

Cá bống cắt nướng

Cá bống cắt nướng

On Sale -112.5 80.000 90.000

Cá Cơm sấy tỏi ớt

Cá Cơm sấy tỏi ớt

On Sale -112.5 80.000 90.000

Cơm xơm tẩm mè

Cơm xơm tẩm mè

On Sale -112.5 80.000 90.000

Cá Thuyết tẩm gia vị

Cá Thuyết tẩm gia vị

On Sale -112.5 80.000 90.000

Cá Bò rim mè

Cá Bò rim mè

On Sale -112.5 80.000 90.000